محل تبلیغات شما

در این فصل مباحث زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

الف : فیزیک

ب : اندازه گیری

در این فصل اندازه گیری ار اهمیت زیادی برخوردار است و در کنکور حداقل یک سوال از این مبحث می آید

سعی کنید اندازه گیری را خوب یاد بگیرید و بتوانید تستهای ان را حل کنید 

در خواندن این مبحث حتما به نکاتی مانند 

دقت اندازه گیری 

یکا

تبدیل یکاها

توجه کنید و سرسری نگیرید

شاید بالتر زدن یک تست از دیگران سرنوشت شما را تغییر دهد


آموزش فیزیک فارابی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی